Följ oss på facebook
Alternativmedicin
Svenska

Lager

Lager
Lager | Foto: H. Zell
Laurus nobilis

LAGERVÄXTER

Lauraceae

Den ständigt gröna lagern härstammar från Mindre Asien och är sedan länge vitt utbredd i Medelhavsområdet. I det antika Grekland var lagerträdet helgat åt Apollon, varför det planterades i lundar vid templen som var helgade åt denne gud. Diktare och sångare kröntes med lagerkransar, en sed som övertogs av romarna och sedermera utsträcktes till det militära området, så att även triumferande fältherrar belönades med lagerkrans. Ännu i våra dagar spelar lagerkransen en roll som hedersbevisning vid sportevenemang, doktorspromotioner och jubileer.

För övrigt är lagerblad och lagerbär framför allt kända som en aromatisk krydda. De torkade bladen är mycket vanligt förekommande i svenska soppor och grytor. De förmår emellertid mer än bara förhöja smaken på maträtter: redan Hippokrates använde bären som läkemedel. Lagerblad gäller som ett antiseptiskt medel; den feta lagerbärsolja som man pressar ur frukterna används utvärtes vid ledsmärtor. Lagerbärsolja som gnids in i djurens hårrem håller insekter borta och fördriver löss och skabbkvalster.

Förekomst: Hör hemma i Mindre Asien; i Medelhavsområdet är den förvildad men ingår där i macchiavegetationen på torr klippig mark. I Sverige endast odlad.

Kännetecken: Buske eller träd, med upp till 10 m höjd. Sambyggare. Blad strödda utefter grenarna, lansettlika, läderartade, vintergröna, ovanpå glänsande, under matta. Blommor gulvita (april-maj), i små flockar i bladvecken. Kronblad 4. Hanblommor med 8-12 ståndare, honblommor med ett stift och 2-4 sterila ståndare. Frukt en svart, körsbärsstor stenfrukt. Lukt och smak aromatisk, fruktens smak skarp.

Använda växtdelar: Blad utan stjälk insamlade under sommaren; frukt insamlad under hösten.

Innehållsämnen: I bladen tannin, bitterämne. eterisk olja med cineol, eugenol (fri och förestrad). I frukten 2-3 % eterisk olja med cineol, geraniol, linalool. Fett med glycerider av laurin-, olje-, palmitin- och linolensyra.

Medicinsk verkan: Antireumatisk vid lokal användning. Antiseptisk; svettdrivande.

Användning: I salvor vid reumatiska besvär. Beståndsdel i salvor mot ohyra. Fettet används i veterinärmedicinen. Som krydda.