Följ oss på facebook
Alternativmedicin
Svenska

Vitlök

Vitlök
Vitlök | Foto: H. Zell
Allium sativum L.

LILJEVÄXTER

Liliaceae

Vitlöken hör hemma på de centralasiatiska stäpperna. Den odlades och förädlades tidigt i Mellanöstern och i Mindre Asien. Egyptierna uppskattade den redan för sjutusen år sedan. Antikens läkare och naturforskare lovordade vitlökens läkande egenskaper. På grund av den påträngande lukten försmåddes vitlöken emellertid av antikens gudar, varför de troende inte fick beträda något tempel sedan de hade ätit vitlök. Under medeltiden trodde man att man med hjälp av vitlök inte bara kunde förebygga pesten utan även bota sjukdomen. Vitlökens karakteristiska lukt, liksom de flesta av dess läkande egenskaper, härrör till största delen från svavelhaltiga eteriska oljor, vilkas aktiva ämne, allicin, har en starkt antibiotisk verkan. Saften av en nypressad vitlöksklyfta kan hämma utvecklingen av flera sjukdomsalstrande bakterier. Det lättflyktiga allicinet har till och med på avstånd en antiseptisk verkan, varför läkarna på medeltiden band dukar doppade i vitlökssaft för näsa och mun. Under andra världskriget var ryska soldater utrustade med vitlöksklyftor som de skulle krossa i sina sår för att förhindra infektion.

Förekomst: Hör ursprungligen hemma på de centralasiatiska stäpperna. Odlas ej i någon större utsträckning i Sverige utan importeras.

Kännetecken: En kraftig, flerårig lökväxt Stjälk 60-90 cm lång Blad smala Blommor små, tretaliga, omgivna av hinnaktiga högblad. 6 fria kalkblad. 6 ståndare Trerummigt fröämne 1 stift Frukt en kapsel. Löken består av många "klyftor'' eller bilökar omgivna av ett tunt, vanligen vitt skal Den förökas med bilökar. Smak mycket skarp.

Använda växtdelar: Löken.

Innehållsämnen: Den svavelhaltiga aminosyran alliin, som är luktlös och inaktiv, spjälkas av enzymet allinas till allicin, som har bakteriedödande effekt, pyrodruvsyra och ammoniak Allicin omvandlas av luftens syre till diailyldisulfid och närstående sulfider som har en genomträngande vitlökslukt.

Medicinsk verkan: bakteriedödande, hammar jäsningsprocesser i mag-tarm-kanalen, väderspänningsfördelande, galldrivande, kramplösande, kärlvidgande.

Användning: Vid akuta och kroniska tarminfektioner, väderspänning. Vid förhöjt blodtryck.