Följ oss på facebook
Alternativmedicin
Svenska

Natrium

Natrium
Natrium | Foto: Jurii
Natrium

C:a en tredjedel av kroppens samlade natriumreserv är lagrad i benstommen. Resten finns upplöst i blodet och vävnadsvätskan.

Funktion: Tillsammans med klor och kalium upprätthåller det vätsketrycket och den viktiga elektrolytbalansen. Det främjar elimineringen av koldioxid och har en alkaliserande effekt på syra-basbalansen. Det har en avslappnande inverkan på musklerna och främjar utsöndrandet av magsyra.

Följder av brist: Vid mycket kraftig värme kan man genom svettningen förlora så mycket salt att det leder till värmeslag. I mindre drastiska fall kan det förekomma sänkt blodtryck, utmattning, kramp, illamående, yrsel och uppkastningar. Bristtillstånd är inte vanliga. Betydligt oftare förekommer överdoseringar.

Rekommenderad daglig dos: 1000-2000 mg.

Symtom på överdosering: Se "kalium-natrium balansen".

Källor: Havssalt. Normalt täcks behovet fullständigt genom kosten utan extra saltning av maten.