Följ oss på facebook
Alternativmedicin
Svenska

Chakrabalansering

Chakrabalansering
Chakrabalansering | Foto: Xxglennxx
Chakrabalansering är en healingmetod som syftar till att harmonisera kroppens energier via dess centra, chakras.

Chakrabalanseringen bygger på de indiska tankegångarna om att människan har en rad energicentra i kroppen, kallade chakras (chakra = hjul, rörelse). Genom chakrasystemet tar människan in energier - framför allt prana, livsluften - och fördelar den i kroppen. De olika chakras, varav de sju viktigaste finns i en rad längs kroppens mittlinje, anses ha olika vibrationer och korresponderande färger, former och funktioner. Till exempel har hjärtchakrat, vars färg är grön, samband med cirkulationen i kroppen och brässen (thymuskörteln). Hjärtat betraktas också som säte för "självet" och har med personliga egenskaper och förmågor att göra samt kärlek.

Chakrabalansering innebär att man på uttalat energetisk väg via healing-tekniker som exempelvis handpåläggning och färgterapi söker balansera kroppens chakras och de därmed förbundna fysiska och psykiska funktionerna.