Följ oss på facebook
Alternativmedicin
Svenska

Färgterapi

Färgterapi
Färgterapi | Foto: Avsa
Färgterapin grundar sig på att färger påverkar människan både kroppsligen och själsligen, vilket utnyttjas i terapeutiskt syfte.

Metoden att med hjälp av färger påverka människan fysiskt och psykiskt, i dag även kallad chromoterapi, har länge varit känd i många gamla kulturer i Egypten, Persien, Tibet, Indien och Kina m.fl. områden. I väst har användningen av färg i terapeutiskt syfte inte varit lika utbredd. Under tidigt 1900-tal utvecklade Rudolf Steiner på grundval av Goethes färglära en speciell användning av färger inom konst och terapi. Sedan dess har ytterligare impulser gett färgterapin ökad spridning. Ljus och färger används i dag på olika sätt även inom etablerad vård i många länder.

Färgterapin grundar sig på ett energetiskt synsätt. Ljus, värme, ljud, färg, magnetiska och elektriska energier är olika former av energi med olika frekvenser hos vibrationerna. Olika färger är ljusvågor av olika längd. Saker och ting har inte en bestämd färg, utan färgen beror på ljuset som reflekteras på deras yta. Det synliga ljuset är bara en liten del av det elektromagnetiska spektrat. Ljus, liksom även andra, osynliga, delar av det elektromagnetiska spektrat (mikrovågor, ultravioletta strålar, röntgen etc.) påverkar människan på olika sätt. Ljus påverkar även blinda; färger påverkar även färgblinda.

Allt i naturen är omgivet av strålning; alla levande varelser utsänder själva ljus och radiovågor. Människan anses omgiven av ett energifält, en aura, som består av flera vibrerande energifält. En frisk människa utstrålar ett balanserat och intensivt färgfält som liknar en regnbåges spektrum. De olika färgerna i auran anses ha samband med olika egenskaper. Till exempel anses rött motsvara liv, vitalitet och sexuell kraft, medan indigo står för intuition och spiritualitet; att ha svart färg i auran anses inte bra. En störning i någon funktion - fysisk eller psykisk - avspeglas i auran, som normalt fungerar som ett skyddande hölje.

I färgterapin används olika färger för att ändra eller bibehålla vibrationer i kroppen på den frekvens som främjar hälsa och balans. Grunden i färgterapin är alltså att färg är vibration, ett energitillstånd, och att varje färg svarar mot en viss frekvens. Alla objekt, liksom alla organ i kroppen, har karakteristiska vibrationsfrekvenser. Genom att tillföra rätt frekvens kan den ändrade funktionen åter förändras, eftersom kroppen har en tendens att återgå till sin ursprungliga funktion om bara möjlighet ges. Cellerna uppges bara ta emot de vibrationer som de behöver och inga andra.

För att komma fram till vilken behandling som behövs, används olika metoder: undersökning av aurans utseende (vilket vissa personer uppges kunna göra) liksom chakras -energicentra i kroppen, observation av färgen på tunga, ögon och läppar, psykologiska test, noterande av personens färgpreferenser och annat. Efter att ha fastställt vilka färger/vibrationer som saknas, genomförs behandlingen med olika medel. Ljus och färger kan användas både fysiskt och mentalt. Några variationer är dessa: - Mat har olika färg och vibrationer. En viss sorts mat kan rekommenderas medan annan mat bör undvikas.

- Vatten kan genomlysas med färg och sedan drickas.

- Färger i omgivningen kan ändras: kläder, sängkläder, gardiner, mattor, belysning etc.

- Genom meditation och visualiseringstekniker kan färger och former frammanas på mental väg. Ett exempel är föreställningar om att luften som andas in har en viss färg.

För mer information om olika aspekter av det nämnda, hänvisas till avsnitten om Chakrabalansering, Kristallterapi, Ljusbehandling, Lüschers färgtest, Meditation (indisk), Visualisering och Ädelstensterapi.