Följ oss på facebook
Alternativmedicin
Svenska

Kristallterapi

Kristallterapi
Kristallterapi | Foto: Géry Parent
Kristaller används bl.a. i energibalanserande syfte och som shamanskt kraftföremål.

Kvartskristallen är en spetsig, sexsidig sten, var 'färg" varierar från mjölkvitt till genomskinligt. Den glas klara kristallen kallas bergkristall. Kristallen kan ibland reflektera ljus så att ett spektrum uppstår. Bergkristallen släpper också obehindrat igenom det ultravioletta ljuset. Modern fysik har visat att den har elektroniska egenskaper och den ingår i dag i exempelvis radioutrustning och datorer.

Kvartskristaller har sedan tusentals år använts för olika ändamål i många kulturer, bl.a. Egypten och i de flesta shamanska kulturer, från Australien över Asien till Amerika. Enligt Navajo-indianernas sägner la gudarna vid skapelsen en liten bergkristall i munnen på dem, för att ge kraft åt deras ord.

Shamaner (medicinmän) använder olika s.k. kraftföremål i sin utövning, varav kvartskristallen anses vara den starkaste. Den sägs - till skillnad från andra föremål - alltid uppvisa samma egenskaper, oberoende av vilket medvetandetillstånd shamanen befinner sig i. Kristallen används bl.a. som en s.k. hjälp-ande och för att förstärka synen, på shamanen för att denne skall kunna vinna insikt i förhållanden i nutid eller framtid.

I alternativterapeutiska sammanhang anses kvartskristallen kunna förstärka livskraftens rytmiska svängningar genom att omvandla den till elektromagnetisk energi som an stärka livsprocesserna. Buren på kroppen, t.ex. runt halsen, uppges kristallen kunna stärka motståndskraften, motverka stress och harmonisera kroppens energi. Kvartsaller används i dag bl.a. vid nämnda shamanska utövning samt chakrabalansering. Genom att placera kristaller och stenar i olika färger på chakras (energicentra i kroppen) anses mer färg och ljus kunna tillföras kroppens energifält, auran. (Se förslagsvis även terapiformerna Chakrabalansering, Färgterapi och Ädelstensterapi.)