Följ oss på facebook
Alternativmedicin
Svenska

Ädelstensterapi

Ädelstensterapi
Ädelstensterapi
Ädelstensterapi innebär att ädelstenar i olika färger används i förebyggande och behandlande syfte vid fysiska och psykiska problem.

Användning av ädelstenar i terapeutiskt syfte har en lång historia med okänt ursprung, men har praktiserats bl.a. i Indien sedan tusentals år. Bakgrunden är ädelstenarnas samband med färg och ljus. Människan anses - liksom ädelstenar - utstråla spektrets färger: violett, indigo, blått, grönt, gult, orange och rött. All materia, inkl. den levande, har sitt eget energimönster, och varje mönster anses ha samband med spektrets färger.

De sju färgerna i spektrum sätts i relation till de sju chakras, energicentra i kroppen. Varje chakra motsvarar en färg och en viss del av kroppen. Färgerna och ädelstenarna anses också ha samband med planeternas konstellationer och astrologiska symboler.

En viss ädelsten väljs ut som terapeutiskt medel på grundval av den symtombild som hör samman med stenen och ibland även den astrologiska stjärnbilden. Stenen kan sedan exempelvis bäras på kroppen eller finnas till hands för att se på.

Se även Färgterapi och Kristallterapi.