Följ oss på facebook
Alternativmedicin
Svenska

Ljusbehandling

Ljusbehandling
Ljusbehandling | Foto: Jack Ovcharov
Olika former av Ljus används i terapeutiska sammanhang vid en rad olika fysiska och psykiska problem.

Under rubriken ljusbehandling skall infraljus, ultraljus och en särskild form av ljusterapi nämnas. För andra former av ljusbehandling hänvisas till avsnitten om exempelvis Bio Harmony, Färgterapi, Laserterapi och Ädelstensterapi.

Det synliga ljuset består av elektromagnetisk utstrålning med våglängder på mellan 3 900 och 7 500 Å (Ångström = måttenhet för våglängder). Våglängder bortom det röda i slutet av det synliga spektrat kallas infraröda och innehåller värme. Ultraviolett ljus är ljusstrålar som understiger gränsen för synligt ljus. Ljusvågornas längd bestämmer hur långt ner i kroppsvävnaderna strålarna kan tränga.

Några forskare menar att levande celler utstrålar ultraviolett och även infrarött ljus i liten mängd, och att denna svaga strålning kan utlösa olika biologiska reaktioner som t.ex. celldelning. Andra anser att cellernas biologiska signaler överförs med hjälp av både ljus- och ljudvågor, dvs. elektromagnetiska vågor, och att det i varje levande cell finns en elektromagnetisk våg i den infraröda delen av spektrum som fungerar som ett försvar mot yttre störningar som kan påverka cellens normala processer.

Infraröda strålar orsakar kärlutvidgning och förhöjd temperatur i underhuden i det bestrålade området. Infraröd bestrålning kan användas som förberedelse för eller tillsammans med ultraröd bestrålning. Allmän infraljusbehandling används ofta för att öka cirkulationen och utsöndringen genom huden.

Det ultraljus som används i terapeutiskt syfte ligger vanligen mellan 3 900 och 2 000 Å. Ultraljusbehandling används bl.a. för att uppnå en bättre hudfunktion, ökad ämnesomsättning, normalisering av blodtrycket samt en stimulering av nervsystemet.

Inom sjukvården - en parentes i det här alternativa sammanhanget - har man börjat använda ljusterapi vid vissa depressiva tillstånd som beror på för lite ljus under den mörka årstiden. Patienterna draperas i vita överdragskläder och placeras under några timmar i ett ljust upplyst rum.