Följ oss på facebook
Alternativmedicin
Svenska

Bio Harmony

Bio Harmony
Bio Harmony
Akupressur är att trycka på akupunkturpunkter i syfte att påverka kroppens energiflöde.

Akupressur innebär att påverka akupunkturpunkter längs kroppens meridianer med hjälp av tryck i stället för med nålar, moxa (örtbränning) eller annat medel. Trycket utövas vanligen med fingrarna.

Akupressur ingår som en del i många behandlingssystem från Kina och Japan som har den kinesiska människobilden som grund. Akupressur-metoden har på senare år främst utvecklats av japanska massörer. Det är en vanlig metod för t.ex. allmän energistimulering och självbehandling. Några i Sverige kända metoder där akupressur ingår som en väsentlig teknik är energimassage, Jin Shin Do, Jin Shin Jyutsu och shiatsu.