Följ oss på facebook
Alternativmedicin
Svenska

Enlightenment Intensive

Enlightenment Intensive
Enlightenment Intensive
Enlightenment Intensive är en form av gruppterapi där deltagarna genom att meditera över en paradoxalfråga skall bli medvetna om personlighetens olika skikt och nå upplysning.

Enlightenment Intensive, eller Satori Intensive, betyder ungefär intensiv övning i syfte att nå upplysning om verklighetens natur. Metoden har utvecklats på 1960-talet i USA av Charles Bemer, som i sin tur influerats mycket av zen-buddhism och counselling-metoder (se avsnitten om Meditation (zen) och Counselling). Metoden introducerades i Europa av Jeff Love.

Enlightenment Intensive är en grupprocess med mellan 10 och 90 deltagare som skall meditera över en med förnuftet obesvarbar fråga, en koan, t.ex. "Vem är jag?". I regel passeras fyra stadier i den här meditationen. Först försöker man besvara frågan, bara för att finna att de svar man kan ge inte är uttömmande. Sedan bearbetas frågan intellektuellt med logik och förnuft - utan framgång. Därefter kommer "fenomenstadiet" då tänkandet så att säga kopplas bort och medvetandet arbetar på andra plan (visioner etc.) som inte heller ger svar på frågan. Sista stadiet är den tomhet i sinnet - upplysningen, satori - som även eftersträvas av dem som utövar zen-meditation. I denna process medvetandegörs personlighetens olika lager. Syftet med intensivövningen är att deltagarna successivt skall befrias från centreringen på sin egen person.