Följ oss på facebook
Alternativmedicin
Svenska

Hemi-synk

Hemi-synk
Hemi-synk | Foto: Gutenberg Encyclopedia
Hemi-synk är en metod som syftar till ökad medvetenhet genom synkronisering av hjärnhalvorna.

Hemi-synk är en förkortning av hemisfärisk synkronisering. Robert Monroe, USA, har lanserat denna teknik för att nå det tillstånd av djup mental vila som uppnås när hjärnan alstrar alfavågor, vilket kan mätas med EEG. Med hjälp av ljud söker man synkronisera de båda hjärnhalvornas funktioner.

I Sverige säljs kassetter med särskilda stereofoniska ljudmönster som blandats med musik eller ljud från naturen. Meningen med dessa ljudmönster är att de skall träna hjärnan att på egen hand skapa de harmoniska vågor som är förutsättningen för en djup vila. Kassetterna uppges kunna användas för exempelvis meditation, trancedans, avspänning och rebirthing.