Följ oss på facebook
Alternativmedicin
Svenska

Kroppsbalansering

Kroppsbalansering
Kroppsbalansering | Foto: Local Fitness
Kroppsbalansering är ett sätt att med hjälp av muskeltester undersöka kroppens obalanser och med hjälp av andra tekniker söka rätta till dem.

Kroppsbalansering, Touch for Health, har utarbetats av amerikanen John F Thie i början på 1970-talet. Metoden är en förenklad variant av Applied Kinesiology avsedd för egenvård lekmän emellan, men den används även av akupunktörer, kiropraktorer och sjukgymnaster m.fl. terapeuter.

Grunden i kroppsbalansering är att man testar fram vilka muskler som är svaga resp. starka. En avvikelse från den normala kroppshållningen kan vara första tecknet på ett problem. Några av musklerna anses ha samband med vissa organsystem, då de tillhör samma lymfkärl eller akupunkturmeridian. Genom att behandla musklerna söker man behandla även andra aspekter av kroppen.

En svag muskel stärks på olika sätt, t.ex. genom att: – arbeta direkt med muskeln,

– hålla på akupunkturpunkter (akupressur),

– dra med fingrarna längs meridianer (meridianmassage),

– massera neurolymfatiska reflexpunkter,

– beröra neurovaskulära punkter som är reflexpunkter för blodcirkulationen, m.m.

Testningen av musklerna och rättningen av de svaga musklerna sker i en viss ordning enligt den kinesiska femelementteorin och s.k. organklockan. Efter avslutad rättning kan musklerna åter testas för att se ifall önskad effekt uppnåtts och alla muskler är så starka som de borde vara. Kroppsbalanseringen är en form av energibalansering som syftar till att hjälpa kroppen till självhjälp.