Följ oss på facebook
Alternativmedicin
Svenska

Applied Kinesiology

Applied Kinesiology
Applied Kinesiology | Foto: Wolfgang Kluge
Applied Kinesiology är ett diagnos- och behandlingssystem som inkluderar manuella muskeltester, akupressur, massage av reflexpunkter m.m.

Applied Kinesiology, som betyder tillämpad rörelselära, skapades av den amerikanske kiropraktorn George Goodheart 1964. Det är ett system som bygger på en kartläggning av kroppens muskelreflexer och deras energetiska förhållande till motsvarande organ. De olika musklerna anses ha samband med det energisystem i kroppen som beskrivs i den kinesiska akupunkturläran , och som i sin tur hänger samman med en rad olika organ och kroppsfunktioner. Målet är att återställa kroppens energetiska och strukturella balans.

Applied Kinesiology (AK) är den ursprungliga kinesiologiformen som fått ligga till grund för en rad senare vidareutvecklingar och nya behandlingsmetoder som i det här materialet beskrivs under egna rubriker: Applied Physiology, biokinesiologi, kroppsbalansering, M. A. C. Kinesiology, pedagogisk kinesiologi och Tao-Key.

I sjukgymnastisk behandling är det vanligt att bearbeta spända muskler för att få dem att slappna av; i AK är det främst de svaga musklerna som behandlas. George Goodheart menade att när vissa muskler är överspända så beror det på att andra muskler är för svaga. För varje rörelse en muskel gör, finns det en motsvarande muskel som gör den motsatta rörelsen. Överspända muskler är kompensationer för de svaga musklerna.

Goodheart testade musklerna i sammandraget (kontraherat) läge. Testen visar om musklerna är starka eller svaga. Enligt AK indikerar en svag muskel vanligtvis att den associerade akupunkturmeridianen är underaktiv, dvs. har för lite energi.

Vid funnen obalans söker man i första hand stärka den svaga muskeln med hjälp av olika tekniker, såsom manuell bearbetning av muskelns ursprung och fästen samt muskelbuken. En annan metod för att påverka energiflödet i kroppen är att använda sig av Bennett-reflexerna. På 1930-talet upptäckte kiropraktorn Terence Bennett att man genom att hålla på vissa punkter på huvudet, s.k. neuro-vaskulära punkter, kunde påverka blodtillförseln till olika organ. De Jarnette, en annan terapeut, fann att man genom att massera eller bara röra vid andra reflexpunkter på kroppen kunde påverka muskler så att de själva återtog sin spänningsbalans och därigenom rättade till strukturella skevheter, utan att man behövde arbeta direkt på musklerna eller benstrukturen. Kiropraktorn Chapman fann på 1930-talet reflexpunkter på bålen och ryggen som vid massage kunde öka kroppens lymfflöde. Goodheart kopplade samman alla dessa upptäckter med muskeltestningen i AK. En metod för att stimulera energiflödet i meridianerna och de därmed associerade muskelgrupperna är meridianmassage eller akupressur (se dessa avsnitt). Även vissa näringstillskott används.

Applied Kinesiology används i Sverige främst av kiropraktorer och akupunktörer för att lokalisera kroppens obalanser, ge indikationer om lämplig behandling samt efteråt kontrollera om behandlingen haft önskad effekt En här i landet mer utbredd metod än AK är kroppsbalansering (Touch for Health), en förenklad form av AK som utvecklats för lekmannabruk, och som beskrivs på annan plats i materialet.