Följ oss på facebook
Alternativmedicin
Svenska

Tao-Key

Tao-Key
Tao-Key | Foto: Larsbo C.
Tao-Key är en kombination av kinesiologins manuella muskeltester och klassisk kinesisk akupunkturteori. Obalanserade akupunkturpunkter balanseras med hjälp av akupressur, små magneter, färger och toner. Tao-Key är en svensk vidareutveckling av kinesiologi/muskeltestning som arbetats fram av Torbjörn (Tobe) Hanson vid mitten av 1980-talet. Det kinesiska begreppet tao betyder livets väg. Tao-Key står för nyckeln till harmoni: att använda taos principer för att nå helheten och balansen mellan människan (kropp, själ och ande), naturen och universum.

Liksom andra former av kinesiologi utgår Tao-Key från människans energetiska system såsom det är beskrivet i den kinesiska akupunkturläran. Torbjörn Hanson har utvecklat ett sammanhängande system för att med muskeltestning på kort tid testa och balansera det energetiska tillståndet i kroppens samtliga akupunkturpunkter. Till skillnad från exempelvis Applied Kinesiology och kroppsbalansering, arbetar man i Tao-Key med samtliga akupunkturmeridianer, inte bara de vanligaste organmeridianerna (Lungmeridianen, Hjärtmeridianen etc.).

Till det nya i Tao-Key hör också att akupunkturpunkter och muskler anses kunna befinna sig i 7 olika energitillstånd kopplat till regnbågens olika färger; dessutom finns ett åttonde tillstånd utan färg. Således anses en punkt kunna vara extremt yang, vilket innebär att den är mycket varm och har rött som motsvarande färg. En punkt som är extremt yin och kall är kopplad till violett; den gröna färgen är neutral och betecknar ett tillstånd av lagom med både värme och kyla både yang och yin. Det åttonde tillståndet, som inte har någon egen färg men som är motsatsen till det gröna tillståndet, kallas för "lost acupuneture points" och är ett slags energetiskt "svart hål".

I Tao-Key används akupressur (tryck eller massage på akupunkturpunkter) på ett mer differentierat sätt än vad som är fallet inom exempelvis vanlig akupressur och de olika kinesiologiformerna. Olika fingrar anses ha olika laddning positiv eller negativ medan tummen är neutral, och effekten av olika former av fingertryck kan förstärkas med ringmagneter, där minuspolen står för yin/kyla och pluspolen för yang/värme. En punkt som är exempelvis extremt yang balanseras med djupt tryck av ett finger med negativ laddning som bär en ringmagnet med minusladdning. I balanserande syfte används även färger i form av färgad plastfilm, eller toner, applicerade på punkter på kroppen med hjälp av en stämgaffel som kan stämmas i 7 olika toner.