Följ oss på facebook
Alternativmedicin
Svenska

Applied Physiology

Applied Physiology
Applied Physiology
Applied Physiology är en form av kinesiologi som kombinerar manuella muskeltester med andra metoder för att upptäcka och reglera störningar i kroppens energibalans.

Applied Physiology, tillämpad fysiologi, har utvecklats av amerikanen Richard D Utt. Metoden definieras som "studiet av den fysiska, mentala, kemiska och andliga kroppens funktion och utveckling i balans och obalans, innefattande akupressur, kinestesi, örtmedicin, metafysik, homeopati och massage m.m., användande av akupunkturpunkter för att mäta kroppens energiflöden; allt som är naturligt för att åstadkomma homeostas" (jämvikt).

Utgångspunkten i Applied Physiology (AP) är att kroppens livskraft är en energi som kan mätas med hjälp av muskeltester och akupunkturpunkter. Testerna ger en bild av rådande tillstånd i kroppens funktioner.

I AP utgår man från att akupunkturpunkterna kontrollerar energetiska krafter som kan vara oberoende av sina resp. meridianer. Punkterna anses vara relaterade till andra reflexsystem såsom Bennetts neurovaskulära punkter och Chapmans neuro lymfatiska punkter. Genom att hålla en akupunkturpunkt söker man lokalisera över- och underenergier i olika system.

Liksom i Applied Kinesiology (se detta avsnitt) ingår muskeltester i AP. I Applied Kinesiology testas musklerna endast i sammandraget (kontraherat) läge för att se om de är svaga eller starka. I AP testas musklerna även i utsträckt (extenderat) läge. Man menar också här att en muskel inte bara kan vara stark eller svag, utan att den kan befinna sig i flera olika tillstånd, som alla kan ge en vägledning till fortsatt behandling. Man testar t.ex. om musklerna är "frusna". Med en liten platt magnet, där minuspolen placeras på kontraherad muskel och pluspolen på extenderad muskel, försöker man försvaga en muskel som tidigare visat sig vara stark. Välbalanserade muskler blir då svaga, medan en muskel som förblir stark, betecknas som "frusen". Homeostas innebär en muskel som är stark och välbalanserad i såväl kontraherat som extenderat läge.

Obalanserade muskler indikerar störningar som behandlas med olika metoder beroende på problemets natur. Ett sätt är att påverka musklerna direkt genom att stimulera vissa celler i musklerna. Andra sätt är, som nämndes inledningsvis, akupressur, örtmedicin, homeopati, massage etc. Akupressur används i AP också för att påverka chakras (energicentra) i kroppen.