Följ oss på facebook
Alternativmedicin
Svenska

Metamorphic

Metamorphic
Metamorphic
Metamorphic är en reflexologisk metod för att med en massage av händer, fötter och huvud lösa upp känslomässiga blockeringar och förbättra hälsan.

Metamorphic, eller metamorfos-tekniken, är namnet på en slags zonterapi som utvecklats av Robert St John på 1960-talet. Metoden introducerades i Sverige 1986.

Genom Metamorphic-behandlingen söker man nå en transformation eller förvandling av människan - därav namnet Metamorphic - så att både den fysiska och psykiska hälsan förbättras. Behandlingen syftar till att frigöra människans egen livskraft.

Även om behandlingen är en reflexologisk metod som framför allt koncentrerar sig på fötterna, skiljer sig Metamorphic från den "vanliga" fotzonterapin (se denna metod). Metamorphic används inte för att behandla specifika symtom eller sjukdomar, utan syftar till att kunna lösa upp tidigt grundlagda energiblockeringar.

Metamorphic kallas ibland Pre-natal terapi. Målet är att nå djupare skikt i människan och försöka behandla själva orsakerna till sjukdom och smärta. Genom en lätt massage av zoner på händer, fötter och huvud söker man lösa upp känslomässiga blockeringar som härstammar från fostertiden. Olika faktorer påverkar fostret: vad modern äter, hennes känslomässiga tillstånd m.m. Emotionella blockeringar kan manifesteras hos barnet redan före födelsen och senare ge upphov till olika störningar. Det område som framför allt är föremål för behandling är en linje av ryggreflexpunkter på fotens insida. Tanken är att olika segment av denna linje motsvarar olika stadier av fosterlivet, från befruktningen (stortån) till födelsen (hälen). Motsvarande område vid handmassage är längs tummarnas insida.

Metamorphic uppges verka indirekt, så att den som behandlas får mer kraft att lösa upp sina blockeringar och själv kan frigöra sina resurser att tänka och ta initiativ. Den som masseras bestämmer så att säga själv omedvetet vad som skall förändras och när.