Följ oss på facebook
Alternativmedicin
Svenska

Moxibustion

Moxibustion
Moxibustion | Foto: Chris
Moxibustion innebär en stimulering av akupukturpunkter med hjälp av värme.

Moxibustion innebär en termisk stimulering av akupunkturpunkter och ingår i själva begreppet akupunktur - tillsammans kallas de båda metoderna för aku-moxi-terapi. En teknik liknande moxibustion har för övrigt använts inom den nordiska folkmedicinen.

Den kinesiska moxibustionen innebär att små koner av örten gråbo (artemisia vulgaris) placeras på specifika akupunkturpunkter och sedan antänds. När konen nästan brunnit ner tas den bort. Ibland används långa, cigarrliknande stänger av gråbo som tänds på i ena änden och sedan hålls strax ovanför punkten. En tredje variant är att använda en speciell nål som har en liten skål upptill, i vilken gråbo läggs och antänds. Värmen leds då genom nålen som stuckits ner i akupunkturpunkten. Moxibustion, som alltså innebär värmetillförsel, används vid olika "köldsyndrom" och medför en flyktig men intensiv tillförsel av yang-energi.