Följ oss på facebook
Alternativmedicin
Svenska

Naprapati

Naprapati
Naprapati | Foto: G. Tindy
Information om Naprapati

Naprapati är ett terapisystem för behandling av problem i rörelseapparaten med syfte att återställa rörlighet och en korrekt kroppshållning.

Naprapatin utvecklades i början av 1900-talet i USA av Oakley Smith. Han var från början kiropraktor och forskare på Palmer-institutet. Till skillnad från den palmerska betoningen på subluxationer i ryggraden som sjukdomsorsak (se Kiropraktik), utsträckte Smith intresset även till eventuella skador i mjukdelarna i samband med en ledskada. År 1907 grundade han Chicago National College of Naprapathy.

I dag förekommer naprapatin främst i USA i Illinoisområdet, i Sydeuropa och i Skandinavien. Anledningen till att naprapatin är relativt vanlig här i landet är att den enda naprapatskolan utanför USA är belägen i Stockholm. I Sverige anlitas naprapater bl.a. inom idrotten och företagshälsovården.

Ordet naprapati kommer från tjeckiskans napravit, som betyder att korrigera, och grekiskans pathos, lidande; naprapati kan sägas vara att korrigera orsak till lidande. Det är framför allt besvär i rygg, nacke, leder och muskler som behandlas. Enligt naprapatin kan sammandragningar och stelhet i bindväv, muskler, senor och ledband störa de normala kroppsfunktionerna. Naprapatens uppgift är att lokalisera störningarna, tänja ut vävnaderna och återställa den normala funktionen. Idealet är normal rörlighet i alla leder samt en symmetrisk och riktig kroppshållning.

Patienten undersöks med avseende på hållning, rörelseförmåga, smärta, neurologiska reaktioner, muskelstyrka m.m., förutom att den tidigare sjukdomshistorien samt levnadsvanor efterfrågas. Naprapaten gör bl.a. en chartologi, en segmentell kartläggning av olikheter i rörligheten (mobilitetsschema).

Det finns en rad tillstånd som utgör kontraindikationer för naprapatisk behandling och som måste uteslutas, såsom svår benskörhet, längre tids cortisonbehandling och tumörer.

Själva behandlingen är i huvudsak manuell: manipulation av de mjukdelar som omger skelett och leder, terapeutisk massage (till skillnad från allmänt hälsovårdande massage), rörelseterapi och i viss mån även olika former av elektroterapi. Den manipulation som kan ges vid inskränkt rörlighet i lederna är av något mildare slag än den teknik som vanligen används av kiropraktorer. Även råd för fortsatt egenvård kan ges.

Sök naprapat / terapeut i naprapati på Alternativmedicin

Vad skrivs om naprapati på vårt forum?