Följ oss på facebook
Alternativmedicin
Svenska

Psykohygienisk träning

Psykohygienisk träning
Psykohygienisk träning | Foto: Federal Art Project, Ohio
Psykohygienisk träning är en avslappningsteknik som innefattar bl.a. affirmationer och andningsövningar.

Den psykohygieniska träningen (PT) har utarbetats av den tyske läkaren Hannes Lindemann. Metoden är en vidareutveckling av den autogena träningen, med mer tonvikt på andning och kroppsmedvetande.

Lindemann har delat in sin träningsmetod i fem olika övningar som lärs in en i taget. Varje övning bör utföras

1-2 gånger per dag under minst två veckor; sammanlagd inlärningstid blir således ca 10 veckor.

Grundövningen i den psykohygieniska träningen bygger på att man i tankar och känslor så att säga befinner sig i en kroppsdel i taget, varvid en spänningsutjämning och avslappning sker i kroppen. Samtidigt följs den egna andningsrytmen. I de följande övningarna införs ytterligare moment såsom affirmationer ("jag är fullkomligt lugn och harmonisk" etc.), andningsövningar, framkallande av tyngd- och värmekänslor i kroppen etc.

Tanken med träningen är att framkalla lugn och avspändhet, öka koncentrationsförmågan, bidra till smärtlindring, öka självförtroendet m.m.