Följ oss på facebook
Alternativmedicin
Svenska

Psykotoni

Psykotoni
Psykotoni | Foto: Sam Hood
Psykotoni innefattar såväl fysiska som psykiska övningar; målet är en välkoordinerad kropp och riktig kroppsuppfattning. Psykotonin har utvecklats av den franske rörelsepedagogen Jacques Dropsy. Han har hämtat sina idéer bl.a. från den kroppsorienterade psykoterapins anfäder Wilhelm Reich och Alexander Lowen, den moderna dansen, fysioterapeutiska reh abi literings övningar, österländska terapiformer och psykodrama. Dropsy har hållit kurser i Sverige sedan början av 1970-talet i zen-meditation, T'ai Chi Ch'uan, kommunikation m.m.

Dropsy ser den splittrade människans grundproblem som ett tredubbelt kontaktproblem:

- dålig kontakt med det egna jaget (både den fysiska kroppen och det inre livet),

- dålig kontakt med den fysiska verkligheten såväl i tid som i rum, samt

- dålig kontakt med andra människor.

Kroppen uttrycker det psykiska livet. Reich m.fl. har pekat på hur obearbetade känslokonflikter kan sätta sina spår i form av spända muskler och en hämmad andning. I psykoterapin arbetar man med att försöka integrera de glömda elementen i kroppsbilden så att den blir "hel", och att integrera människans inre liv med hennes kroppsbild till en väl fungerande helhet.

Psykotonin innefattar andningsövningar, balansövningar, träning i mental närvaro, ickeverbal kommunikation m.m. I samband med kroppsövningar - olika rörelser och ställningar - kan känsloladdade minnen stiga upp till medvetandets yta och bli tillgängliga för en bearbetning.

Övningarna i psykotonin utgår från att kroppens centrum finns i hara, det japanska ordet för det område mitt i buken några cm nedanför naveln, som enligt japanskkinesisk tradition är det område där själen förenas med kroppen. Det finns en polaritet i kroppen: en nedåtgående rörelse av medvetenhet från huvudet och en uppåtstigande rörelse av den kraft som alstras i kroppens centrum, oberoende av medvetandet.

Andningen är den förenande länken mellan det medvetna och det omedvetna. En hämmad andning, högt upp i bröstet utan nämnvärd muskelmedverkan, blockerar integreringen av det medvetna och det omedvetna. Den ohämmade andningsrörelsens centrum finns i mitten av buken.

I psykotonin försöker man koncentrera sin medvetna uppmärksamhet mot kroppens tyngdcentrum, varifrån all rörelse skall utgå, för att därigenom stimulera och koordinera hela kroppen.

Dropsy ger 3 goda råd på vägen:

1. Gör aldrig mer än en sak i taget.

2. Tänk på vad du gör.

3. Jäkta aldrig.