Följ oss på facebook
Alternativmedicin
Svenska

Qi gong

Qi gong
Qi gong | Foto: World Tai Chi
Qi gong är en form av kinesisk yoga innefattande övningar för att stimulera kroppens energi och stärka hälsan.

Qi eller chi är livskraften, livsenergin. Qi gong (stavas även Chi kung) betyder manipulation av livsenergin eller andningskunskap. Det kinesiska tecknet för qi betyder både livsenergi och andning.

Qi gong lär ha skapats för ca 3 000 år sedan av kinesiska taoister; senare har metoden vidareutvecklats av indiska buddhister. Metoden beskrivs utförligt i det klassiska verket Huang Ti Nei Ching. Qi gong sägs vara en föregångare till de asiatiska stridskonsterna. I dag finns ett hundratal olika varianter av qi gong.

Qi gong bygger på teorierna om yin och yang, de fem elementen och meridiansystemet. Akupunktur, örtmedicin och massage är metoder för att med yttre medel balansera energin i kroppen. Qi gong är ett sätt att aktivera sina egna inre krafter för att förebygga och behandla sjukdomar och stärka den kroppsliga och själsliga balansen i största allmänhet. I gamla tider har qi gong kallats "metoden att eliminera sjukdomar och förlänga livet".

När kroppen är i balans såväl invärtes som i förhållande till den yttre miljön har den en stark qi som skyddar den mot sjukdomsframkallande faktorer.

Tre sätt anges för att uppnå en god hälsa, nämligen träning av: - andningen, att andas essentiell och vital qi,

- själen, att upprätthålla ett lugnt mentalt tillstånd,

- kroppen, att hålla kroppens organ i harmoni.

Det finns två former av qi gong: Inre qi gong innebär manipulation av energiflödet i ens egen kropp med hjälp av olika övningar: olika kroppsställningar och -rörelser, avslappnings- och meditationstekniker samt kontrollerad bukandning. Ett viktigt moment i qi gong är att fokusera qi till en punkt i buken strax nedanför naveln som betraktas som kroppens livscentrum. Området kallas tan tien på kinesiska, hara på japanska.

Yttre qi gong är förmågan att projicera sin inre qi mot en annan kropp. I Kina finns idag qi gong-mästare - från början var det främst taoistiska och buddhistiska munkar -som kan kontrollera sin qi med hjälp av mental kraft och därigenom utföra extraordinära handlingar som att styra en annan persons qi dit i kroppen där den bäst behövs, klyva stora stenblock med huvud eller händer, sätta döda ting i rörelse etc.

Dagliga qi gong-övningar har en rad fysiologiska och psykologiska effekter, bl.a. sänkt blodtryck och puls, minskad ämnesomsättning och syreförbrukning samt viss dämpning av nervsystemets aktivitet.

Qi gong används i Kina av miljontals människor på egen hand och dessutom på sjukhus vid behandling av exempelvis högt blodtryck, astma, ledsjukdomar och magsår. I Sverige används metoden i regel inte vid specifik sjukdomsbehandling, utan som en form av yoga avsedd att balansera kropp och själ.