Följ oss på facebook
Alternativmedicin
Svenska

Radiestesi

Radiestesi
Radiestesi | Foto: Vitaly Nikolaevich Efimenko
Radiestesi är en metod för medicinsk strålningsbestämning, avsedd att upptäcka sjukdomsorsaker och finna rätt behandling. Radiestesi betyder känslighet för strålning. Begreppet började användas av den franske prästen Mermet på 1930-talet och betecknar en metod för medicinsk strålningsbestämning. Människan anses ha en medfödd förmåga att uppfatta energetiska svängningar eller vågor från olika föremål och människors olika medvetandenivåer. Några är så känsliga att dessa energier kan uppfattas med händerna; andra använder hjälpmedel såsom pendel eller slagruta.

Den medicinska strålningsbestämningen går konfattat till så, att ett spår från patienten - blodprov, hårtuss etc. -placeras på ett särskilt analysdiagram, över vilket en pendel eller slagruta hålls. Syftet är att fastställa avvikelser från det normala hälsotillståndet och finna rätt botemedel genom att avläsa deras eventuella kraft.

Se även Radionik och Pendling.