Följ oss på facebook
Alternativmedicin
Svenska

Reflexologi

Reflexologi
Reflexologi
Reflexologi handlar om kroppens zonsystem: genom att behandla en viss begränsad del av kroppen anses därmed förbundna andra delar av kroppen kunna behandlas.

Ett zonsystem är en begränsad del av kroppen – exempelvis fötterna, öronen, huvudet, tänderna – som anses återspegla hela människokroppen. I Sverige är fotzonterapi den vanligaste reflexologiska metoden; en nyare metod är tandreflexologi. Även auriculoterapi och bindvävsmassage m.fl. metoder bygger på reflexologiska tankegångar. (De nämnda metoderna beskrivs under egna rubriker.) Med hjälp av kroppens zoner söker man så att säga finna felet; själva behandlingen innebär sedan en bearbetning av berörda zoner på olika sätt och med hjälp av olika hjälpmedel.