Följ oss på facebook
Alternativmedicin
Svenska

Tai Chi Chuan

Tai Chi Chuan
Tai Chi Chuan | Foto: Song My
Tai Chi Chuan är en form av kinesisk yoga som utövas i syfte att öka koncentrationsförmågan och den kroppsliga och själsliga balansen.

Tai Chi Chuan (Tai Ji Quan) är en kinesisk yogaform som i Kina utövas av miljontals människor varje dag. Som upphovsman har nämnts taoisten Chang San Feng, som levde mot slutet av 1200-talet. Han hade dock en lång tradition att bygga på, med rötter både i den indiska yogan och i den gamla kinesiska filosofin. Chang San Feng lär ha inspirerats till rörelserna i Tai Chi Chuan då han såg en örn slåss med en orm.

Tai Chi Chuan bygger på den minst 5 000 år gamla föreställningen att allt är en växelverkan mellan yin och yang. Tillsammans ryms dessa två av varandra ömsesidigt beroende krafter i totalitetens cirkel. Den taoistiska symbolen Tai Chi (Tai Qi) står för den perfekta balansen dem emellan. Ordet Chuan betyder näve och betecknar såväl den fysiska kroppen generellt som kamp specifikt. T'ai Chi Chuan betecknas som ett system för kamp som genom den fysiska kroppen manifesterar universums grundläggande lagar om yin och yang. Målet är tao, livets källa, och det kan uppnås på flera olika sätt, varav rörelserna i Tai Chi Chuan är ett av dessa sätt. Det är en slags rörlig meditation som även kan användas i försvarssyfte.

Rörelserna i Tai Chi skapas genom att cirklar och halvcirklar utförs med olika delar av kroppen, samtidigt som kroppstyngden förflyttas från den ena foten till den andra. Rörelseformen innehåller inga isolerade ställningar utan det är frågan om ett kontinuum: varje rörelse följer på den närmast föregående. På detta sätt pendlar man hela tiden mellan den negativa och den positiva kraften, mellan yin och yang.

Genom rörelserna söker man påverka energiflödet i meridianerna inifrån, så att energin fördelas jämnare. Vissa av rörelserna är avsedda för direkt påverkan av vissa fysiska problem, men Tai Chi används främst som ett medel att åstadkomma och upprätthålla en allmänt god kroppslig och andlig hälsa och balans.

I utövandet av Tai Chi är det viktigt att vara så avslappnad som möjligt - koncentrerad men inte spänd. Rörelserna skall utföras mjukt, avspänt och långsamt. Ju långsammare en rörelse utförs, desto större koncentration kräver den.

Det finns olika skolor inom Tai Chi, såsom Yang-, Wuoch Sun-skolan. Yang-skolans långa form har 108 rörelser. Det tar lång tid att lära sig dem, men den som behärskar konsten genomför sedan rörelserna på 15-20 minuter. En förenklad form innefattar 37 rörelser.

Se även Yoga (kinesisk).