Följ oss på facebook
Alternativmedicin
Svenska

Body harmony

Body harmony
Body harmony
Body Harmony är en manuell behandlingsmetod med syfte att återställa balans och harmoni i kroppen.

Body Harmony - kroppsharmoni - bygger på den kroppsterapeutiska traditionen med Wilhelm Reich som främste lärofader. Metoden har utarbetats av den amerikanske kiropraktorn Don McFarland, som varit elev till Ida Rolf och Judith Aston. Kroppsharmoni kan sägas vara en syntes av rolfing, Aston-massage, Eranio-Saeral Terapi och andra behandlingsmetoder, samt en del tekniker specifika för kroppsharmonin (se Aston-massage, EranioSaeral Terapi och Rolfing).

Utgångspunkten i Body Harmony är att människans upplevelser och tillbakahållna känslor lagras i kroppen och visar sig i form av bl.a. muskelspänningar, en felaktig kroppshållning och begränsad rörelseförmåga. Följdverkningar av detta kan bli en hämmad andning, sämre blodcirkulation och en rad olika fysiska och psykiska symtom.

Behandlingen innefattar en mjuk massage anpassad efter patientens spänningsmönster och behov, samt en eraniosaeral behandling. Den innebär att nya rörelser införs till fyra områden på kroppen, från korsryggen (saerum) till skallen, genom en lätt massage i små spiralrörelser. Även en lätt kotjustering i nacken kan förekomma.

Tanken bakom kroppsharmonin är att man måste föra in rörelse i kroppen för att bryta de låsta mönstren. Djupa och omedvetna spänningar kan under behandlingen medvetande göras och leda till insikt om vad som orsakat dem. Spänningar kan lösas upp, cirkulationen öka och andningen bli friare, vilket även har psykiska effekter. Det är meningen att kroppen skall bli mer balanserad och fri att röra sig. Efter behandlingen behövs fysisk träning för att tillvarata den ökade rörelsefriheten och förhindra att kroppen återtar den tidigare felställningen.