Följ oss på facebook
Alternativmedicin
Svenska

Djupterapi

Djupterapi
Djupterapi | Foto: Arwen Abendstem
Djupterapin syftar till en djup bearbetning av psykiska problem, innefattande framför allt olika metoder för utlevelse av inkapslade känslor.

Djupterapin har utformats av den svenska psykoterapeuten Ing-Marie Lundberg Ohlsson i början av 1980-talet. Namnet djupterapi har valts för att betona att man strävar efter en bearbetning på djupa psykiska nivåer av svårare psykiska problem (anorexi, bulimi, alkohol och narkotikaberoende, psykotiska och neurotiska tillstånd etc.). Djupterapin är avsedd att vara ett alternativ till den psykiatriska vården och dess behandlingsmetoder.

Utgångspunkten är att alla upplevelser finns lagrade i organismen både fysiskt och psykiskt. Särskilt barndomen är en sårbar period i livet. Vissa traumatiska händelser, som vanligen inträffat före fem års ålder, kan ligga till grund för svåra psykiska störningar. Många barn reagerar med fysisk sjukdom innan de psykiska problemen visar sig. Sambandet mellan kropp och själ visar sig också i att många mentalpatienter har en klart förändrad kroppsuppfattning; de kan sägas gå omkring i ett konstant och ständigt aktivt kroppsminne.

Djupterapin rekommenderar inte symtomlindring, då symtom ses som ett friskhetstecken och försök att förmedla de negativa livserfarenheterna. De inkapslade känslorna bör i stället få levas ut så att de kan tillåtas lämna kroppen.

Behandlingen inleds med en tid av mental förberedelse och en nedtrappning av eventuell konsumtion av tabletter, sprit och tobak. Sedan används avslappning och olika Utlevelsetekniker för att nå inte bara intellektuell, utan även känslomässig insikt i problemens natur. Metoder som används är rebirthing, primaltekniker, symboldrama, konstpsykoterapi m.m. (se dessa avsnitt). I terapin brukar de fysiska minnena visa sig först. När de traumatiska minnena har bearbetats kan symtomen försvinna, och individen blir fri att göra medvetna val, i stället för att som tidigare leva ett hämmat och låst liv, styrt av de tidigare negativa erfarenheterna. Djupterapin beskrivs som en sorgeprocess; när den är över kan man förlåta och gå vidare i livet. Djupterapin sägs ta ca ett år att genomgå.