Följ oss på facebook
Alternativmedicin
Svenska

Ki-träning

Ki-träning
Ki-träning | Foto: Chris
Ki-träning innefattar olika former av fysisk och psykisk träning för att stimulera livsenergin.

Ki, chi eller qi är enligt kinesisk japansk teori människans livsenergi. När denna energi kan flöda fritt i kroppen utan hämmande blockeringar, så är det en god grund för fysisk och psykisk hälsa och styrka.

Det utövas olika former av ki-träning i Sverige i dag. Några former är T'ai Chi Ch'uan, qi gong, aikido, ShinShin Toitsu Do och Do-In, som i det här materialet beskrivs närmare på annan plats. Träningen är vanligen utformad som en sorts yoga, innefattande såväl mentala övningar som meditation inkl. koncentrations- och andningsövningar, liksom rörelseträning och ibland även viss självbehandling i form av massage eller akupressur.

De flesta metoder handlar om att undanröja kroppsliga och mentala blockeringar, öva upp koncentrationsförmågan och den mentala närvaron i kroppen, träna koordination, balans och styrka. Betoningen ligger inte på fysisk träning i gängse svettdrivande bemärkelse, utan det primära är att nå kontroll över ki-energin och lära sig styra den dit där den behövs. Genom kontroll över ki kan extraordinära mentala och fysiska krafter mobiliseras.