Följ oss på facebook
Alternativmedicin
Svenska

Lerbehandling

Lerbehandling
Lerbehandling | Foto: David.Monniaux
Lerbehandling används både som hälso- och sjukvård och ingår bl.a. i olika former av biologisk medicin.

Jord, lera och gyttja har länge använts som behandlingsmedel vid olika sjukdomar genom inpackningar och bad. Redan Hippokrates ca 400 år f.Kr. och senare Avicenna och Galenos talade om lerans terapeutiska effekter.

Lerans negativa joner har en förmåga att dra till sig och absorbera positivt joniserade gifter. Lera kan användas för att avgifta och avklorera förorenat vatten. Den kan innehålla svavel m.m., och har antiseptiska och antibiotiska egenskaper, vilket gör att den används vid sårläkning. Gyttjebad används särskilt vid hudsjukdomar.