Följ oss på facebook
Alternativmedicin
Svenska

Purification Rundown

Purification Rundown
Purification Rundown | Foto: Legolam
Purification Rundown är scientologernas rengöringsprogram för att rena kroppen från lagrade gifter.

Purification Rundown används bl.a. inom Narconon, scientologernas behandlingsprogram för narkotikamissbrukare, som ett led i avgiftning och avvänjning.

Utgångspunkten för reningsprogrammet är att olika slags droger, läkemedel, livsmedelstillsatser, kemiska bekämpningsmedel, radioaktivitet och andra miljögifter fångas upp av kroppens vävnader och ansamlas där. Drogerna förbränner kroppens lager av vitaminer och mineraler och kan orsaka näringsbrist. Även andra reaktioner kan framkallas långt efter det att drogen tagits; ett exempel är "återtrippar" av LSD (psykedelisk drog) som kan uppträda spontant och oväntat. Drogresterna anses även hejda den personliga utvecklingen. Reningsprogrammet syftar till att göra sig av med dessa drogrester och deras oönskade effekter.

Innan en person inleder reningsprogrammet måste vederbörande ha slutat använda droger. Programmet, som tar mellan två och fem veckor att genomföra, innehåller följande: 1. Motion
Motion, särskilt löpning, påbjudes i daglig dos för att få igång blodcirkulationen så att drogresterna kan lossa från vävnaderna.

2. Bastubad
Drogresterna skall svettas ut genom omfattande bastubadning upp till 5 timmar per dag, samtidigt som mycket vätska intas. När drogerna svettas ut kan verkningarna av dem återupplevas, men dessa reaktioner avtar efter hand.

3. Näringstillförsel
Extra vitaminer och mineraler intas, såsom kalium, magnesium och niacin. Niacinet anses kunna lösa upp och frigöra drog- och kemikalierester från kroppens celler och vävnader. Ämnet kan ge upphov till hudreaktioner, vilket tas som tecken på att en niacinbrist avhjälps. Man äter också extra olja för att stimulera kroppen att göra sig av med sitt drogfyllda fett och byta ut det mot bättre och renare fett.

Målet med reningsprogrammet är att rena kroppen för att möjliggöra en vidare mental och andlig utveckling, här företrädesvis enligt scientologins filosofi och metodik.