Följ oss på facebook
Alternativmedicin
Svenska

Kalium

Kalium
Kalium | Foto: Bxxxd
Förekomst: Jordskorpan innehåller ca 2,5% kalium, bunden i bl.a. granit, fältspat och glimmer. Genom förvittring och urlakning hamnar kalium i marken. Havsvattnet innehåller bara 1, 1 % kalium. För växterna är kalium en livsviktig del av ämnesomsättningen. Kalium sköter "spänsten" i det kolloidala protoplasmat. Kaliumbrist ger en förslappning av bl.a bladen.Kalium är ett av de allra viktigaste elementen för den mänskliga cellmetabolismen. 96% av den totala kaliummängden finns innanför cellerna. Natrium, kalium, magnesium och kalcium är de så kallade toniska elementen. Deras samspel svarar för spänningen mellan det extra- och intracellulära planet. Kalium och natrium gynnar genomsläppligheten, kalcium och magnesium hämmar den. Kalium är även avgörande för nervfunktionen som styr muskelaktiviteten och vegetativum. Homeostasen av kalium och de övriga mineraliska katjonerna säkras genom neurohormonell reglering. Kaliumbrist leder till minskad muskeltonus, blodtrycksfall och förlamning. Vi ser att kalium även i den mänskliga organismen är ansvarigt för "spänsten". Inom homeopatin används en rad kaliumsalter. Läkemedelsbilden av Kalium carbonicum ger den renaste formen av kaliumeffekten. De övriga preparaten dorrlineras ofta av de anjoniska komponenterna.