Följ oss på facebook
Alternativmedicin
Svenska

Konstterapi

Konstterapi
Konstterapi
Terapi med hjälp av olika konstformer och -material anses kunna bidra till att frigöra krafter i det omedvetna genom att ge upp den intellektuella styrningen och utveckla den skapande förmågan.

Man arbetar bl.a. med färgers och symbolers betydelse. Terapin bedrivs i regel i grupp. Att uttrycka sig genom bild och form kan vara en möjlighet då verbala uttryckssätt inte är något fungerande alternativ. Det kan vara ett sätt att komma igenom en viss utvecklingsfas och finna lösningar på personliga problem.

Konstpsykoterapin har delvis präglats av C G Jungs idéer, särskilt vad beträffar arbetet med symboler och deras betydelse. Genom att analysera det som skapas, kan de omedvetna arketypiska strukturerna medvetandegöras och bidra till en ökad förståelse av personligheten och livet.

Bild- och konstterapi används i bl.a. terapeutiskt arbete med barn och vid psykosomatiska tillstånd.

Se även Bildterapi, Dansterapi, Jungiansk terapi och Musikterapi.