Följ oss på facebook
Alternativmedicin
Svenska

Ljudbehandling

Ljudbehandling
Ljudbehandling | Foto: Setemb
Behandling med ultraljud eller infraljud syftar vanligen till att stimulera cellaktiviteten och lindra smärta.

Människan påverkas på olika sätt av såväl hörbara som icke hörbara ljud.

Infraljud är ljudvågor inom människans hörselområde, vanligen mellan 50 och 20 000 svängningar per sekund (Hz). Ultraljud har en så hög frekvens (svängningstal) att det inte kan uppfattas av det mänskliga örat; även infraljud - under 20 Hz - ligger utanför människans hörselområde.

Den negativa verkan från infraljud är känd från olika sammanhang och har även utnyttjats aktivt. Till exempel har infraljud använts vid kravaller på Nordirland i stället för tårgas och vattenkanoner, med den effekten att människor blivit så illamående av medsvängningarna i mellangärdet att de "försatts ur stridbart skick".

Ljud används dock även i terapeutiska sammanhang.

Ultraljud för terapeutisk behandling har 1-3 miljoner svängningar/sekund. Ultraljud produceras i en elektrisk svängningskrets: en kvartskristall utsätts för ett elektriskt fält, vilket gör att kristallen utvidgas och dras samman i rask takt och därigenom åstadkommer vibrationer. Vibrationernas frekvens bestäms av det elektriska fältets frekvens.

Ultraljudet förs genom en kabel till det s.k. ljudhuvudet, som placeras på den kroppsdel som skall behandlas. Huden har dessförinnan smörjts in med olja eller annat ljudledande medel, eftersom ultraljudsvågor inte kan passera genom vakuum och även reflekteras av luft. En annan variant av ultraljudsbehandling är att en hand eller fot sänks ner i vatten tillsammans med ljudhuvudet; vibrationerna fortplantas då i vattnet. Effekten av ultraljudsbehandling är flerfaldig:

- Termisk verkan: värme bildas när ljudvågorna absorberas av vävnaderna.

- Smärtstillande verkan, som kommer av värmeutvecklingen samt mer direkt nervpåverkan.

- Mekanisk verkan: vibrationerna ger en mikromassage på vävnaderna och ökar cellmembranens genomsläpplighet, så att vätskor, näringsämnen och avfallsprodukter kan passera lättare.

Infraljudsbehandling går till enligt samma principer som för ultraljud.

Det finns också andra former av ljudbehandling. Några exempel ges i avsnitten om Meditation (mantras), Musikterapi och Tao-Key. Se också Kristallterapi.