Följ oss på facebook
Alternativmedicin
Svenska

Naturopati

Naturopati
Naturopati | Foto: Mike
Naturopati är en form av biologisk medicin med huvudsyfte att understödja naturens läkande krafter.

Naturopatin har sina rötter hundratals år tillbaka, men grundades som ett formellt behandlingssystem vid sekelskiftet av Benediet Lust (1872-1945). Lust var tysk läkare som emigrerade till USA år 1892. Han hade inspirerats mycket av den mellaneuropeiska medicinen och särskilt vattenterapins förgrundsgestalter Kneipp och Preissnitz (se Hydroterapi). Vid sekelskiftet startade Lust en skola i New York - American School of Naturopathy -i vilken han lärde ut en rad olika behandlingsmetoder som örtmedicin, homeopati, hydroterapi, näringslära, psykologi, massage och andra former av kroppsterapi.

Inom naturopatin anses hälsan vara av trefaldig natur: strukturell, biokemisk och emotionell, och alla dessa aspekter måste beaktas vid behandlingen. Sjukdomssymtom uppträder nerifrån och upp i kroppen, och utifrån och in: "Lagen om läkning" innebär att läkningen försiggår i motsatt riktning, vilket är tankar hämtade från homeopatin.

Diagnosen - samtal, fysisk undersökning, biokemiska tester (exempelvis håranalys) - syftar till att mäta hur stark motståndskraft patienten har. Det är patienten som diagnostiseras, snarare än sjukdomen.

Olika naturopater betonar olika behandlingsmetoder, men det gemensamma är tonvikten på naturens helande kraft - "vis medicatrix naturae". Naturopatens mål är att med så milda medel som möjligt erbjuda optimala förhållanden för kroppen så att den kan hela sig själv; att understödja naturens arbete. Som behandling använder naturopater i dag, förutom de metoder Lust lärde ut, även Vitamin- och mineralterapi, osteopati, bindvävsmassage, feberterapi för att stimulera immunförsvaret, Bachs blomstermedicin m.m. (de flesta metoder beskrivna under egna rubriker). Naturopater är, liksom heilpraktiker, naturläkare och homiatriker, en slags alternativmedicinens allmänpraktiker.