Följ oss på facebook
Alternativmedicin
Svenska

STAR

STAR
STAR | Foto: Plismo
STAR är ett program för självanalys genom bl.a. primalterapi och drömbearbetning.

STAR står för Self-Analysis Toward Awareness Rebirth, på svenska självanalys för medvetandets pånyttfödelse. STAR bygger på något som kallas för Fischer-Hoffman-processen (uppkallad efter Siegfried Fischer och Robert Hoffman). Det grundläggande antagandet är att 98 % av mänskligheten egentligen inte har vuxit upp. I stället försöker vi fortfarande behaga eller göra uppror mot våra föräldrar. Vi förhåller oss till andra människor som till våra föräldrar och ägnar oss ofta åt en självisk och ofri form av "kärlek" till andra, full av villkor och destruktiva, låsta mönster. Tanken i FischerHoffman-processen är att vi inte kan älska oss själva och andra förrän vi genomgått en lyckad skilsmässa från våra föräldrar.

En frigörelse från de låsta mönstren kräver att de känslor av hat, ilska och bitterhet vi hyst mot föräldrarna återupplevs och levs ut. Det är det STAR-programmet syftar till med hjälp av holotropiska sessioner (se Holotropisk terapi), drömbearbetning, lektioner, skriftliga hemuppgifter, dagboksanteckningar. Programmet omfattar tre veckors intensiv terapi eller grupplektioner en gång i veckan under 10-12 veckor. Ledare för STAR är amerikanskan Barbara Findeisen, som arbetat mycket med transpersonell terapi, rebirthing och reinkarnationsterapi.