Följ oss på facebook
Alternativmedicin
Svenska

Transpersonell terapi

Transpersonell terapi
Transpersonell terapi
Allmän information om transpersonell terapi

Den transpersonella terapin arbetar utifrån en modell av psyket som omfattar även en andlig dimension som sträcker sig utöver jaggränserna. Den transpersonella psykologin etablerades på 1960-talet, även om rötterna sträcker sig längre tillbaka i tiden. Några förgrundsgestalter är C G Jung, Roberto Assagioli med sin psykosyntes, Anthony Sutich och Abraham Maslow samt L Ron Hubbard. Andra som bidragit till den transpersonella psykologin är Arthur Deikman, Lawrence LeShan, Michael Harner och Stanislav Grof. Det finns i dag en internationell sammanslutning för psykologer m.fl. yrkesgrupper som arbetar med transpersonell terapi: International Transpersonal Association (ITA).

Trans betyder att gå igenom eller över, bortom, och latinets persona betyder egentligen "det genom vilket ljuder kommer" och har fått beteckna karaktärer och dramatiska roller, masker. Kännetecknande för den transpersonella psykologin är att man utvidgat modellen av psyket från det gängse västerländska och psykoanalytiska synsättet till att omfatta även en andlig och kosmisk dimension samt möjligheter att utveckla medvetandet.

Medvetandet fungerar på olika nivåer, varav den vardagliga jagnivån är en. Den transpersonella nivån betecknar de djupare dimensionerna i medvetandet, bortom den personliga identiteten (masken) och det individuella "normal"-medvetandet. Självförverkligande innebär medveten kontakt med det högre självet.

En transpersonell erfarenhet innebär en upplevelse av att medvetandet sträcker sig utöver de vanliga jaggränserna och att gränserna för tid och/eller rum överskrids. Medvetandet kan då innehålla en upplevelse av tillvarons enhet och en känsla av samhörighet med dess djupa dimensioner. Detta medvetande kallas ibland kosmiskt, mystiskt, transcendent eller universellt medvetande.

Denna transpersonella nivå, där individen är bortom det normala medvetandets vanliga aktiviteter och föreställningar, eftersträvas och uppnås bl.a. inom områden som yoga, meditation, LSD-terapi, shamanism etc. Uppfattningen om vad som är normalt och sunt resp. abnormt och patologiskt varierar i olika kulturer och historiska skeenden. Många fenomen som av västerländska psykiatriker ses som symtom på allvarlig psykisk sjukdom framkallas medvetet i andra kulturer i förändrande och helande syfte. Samma fenomen som är involverade i psykotiska utbrott kan ibland fungera som en hjälp till omfattande personlighetsutveckling. Den transpersonella psykologin anser att det gäller att skilja mellan det som hämmar en människas utveckling och det som främjar den.

Vid transpersonella kriser kan en person – i stället för att ges dämpande psykofarmaka – uppmanas att gå djupare in i den inre upplevelsen med hjälp av en terapeut för att utforska de djupare dimensionerna i medvetandet och dra nytta av dem.

Den transpersonella psykologin bygger på människans vilja till personlig mognad och syftar till att skapa en harmonisk och välintegrerad personlighet. En strävan är att klienten skall bli fri och ta fullt ansvar för sig själv, sina val och beslut. Man försöker uppnå en så balanserad integration som möjligt av människans fysiska, mentala, emotionella och andliga aspekter.

Ett viktigt drag i den transpersonella terapin är att terapeuten inte inriktar sig på det patologiska, på konflikter och problem. Han eller hon skall se de hinder och blockeringar klienten har, men den främsta uppgiften är att peka på de positiva sidorna som skall lyftas fram och utvecklas.

I den transpersonella terapin arbetar man på tre plan:

1. Jagnivån
Här gäller det främst att återställa en balans mellan medvetet och omedvetet; det handlar om identifikation med och ansvar för sig själv. verkar psyko-analytisk/psyko-dynamisk terapi.

2. Den existentiella nivån
Denna nivå innebär en avidentifikation, ett lösgörande från egot. Man lär sig skilja mellan medvetandet och dess innehåll.

3. Den transpersonella nivån
Den här nivån innebär att identifikationen med egot minskar ytterligare; det personliga melodramat blir mindre viktigt. Det handlar om självtranscendens - en utvidgning av medvetandet, bortom det personliga och individuella.

 

Var uppmärksam på att all information och förmedling via alternativmedicin.se aldrig ska användas istället för behandling av legitimerad läkare eller annan professionell medicinsk rådgivning. Oavsett besvär uppmanar vi dig att alltid först söka läkarhjälp.

Nedan följer några andra alternativa behandlingsformer som du kan läsa om på alternativmedicin.se:

Affirmationer Airmassage Akupressur Akupunktur Alexander-tekniken Analytisk trilogi Antroposofisk medicin Applied Kinesiology Applied Physiology Aromaterapi Aston-massage Auriculoterapi Autogen träning Ayurvedisk medicin Bachs blomstermedicin Bates seendeträning Baunscheidt-metoden Bildterapi behandling Bildtolkning Bindvävsmassage Bio Harmony Biodynamisk terapi Bioenergetik Biofeedback Biokinesiologi Bioklimatologi Biologisk medicin Biopati Body Harmony Body-Learning Bowenterapi Chakrabalansering Counselling Cranio-Sacral Terapi Dansterapi Dianetik Djupterapi Do-In Doftterapi EFB-metoden Elektroterapi Encounterterapi Enderlein-metoden Energimassage Enlightenment Intensive Essential Integration Est Eutoni Feldenkrais-metoden Floating Färgterapi Gestaltterapi Hawaiansk tarmrening Healing Healing Touch Hellerwork Hemi-synk Holotropisk terapi Homeopati Humorterapi Hydroterapi Hypnoterapi Håranalys Identitetsterapi Inner massage Integrativ primalterapi Intuitiv massage Irisdiagnostik Jin Shin Do Jin Shin Jyutsu Jonterapi behandling Jungiansk terapi Kerstin Lindes rörelseträning Ki-träning Kinesisk diagnostik Kirlian-fotografering Kiropraktik Klassisk massage Konstterapi Koppning Kostterapi Kristallterapi Kroppsbalansering Kroppsorienterad psykoterapi Kvantterapi Laserterapi Ledin-metoden Lerbehandling Livsenergiterapi Ljudbehandling Ljusbehandling Logoterapi Lomi-Lomi-metoden Longering Loving Relationships Training Lymfdränage Lüschers färgtest M.A.C. Kinesiology Magnetterapi Mahikari Makrobiotik Meditation Mensendieck-träning Meridianmassage Metamorphic Moxibustion Musikterapi Muskulering Naprapati Nasal reflexterapi Naturopati Neuro-Linguistic Programming Oljebehandling Organismisk psykoterapi Ortobionomi Osteopati Pedagogisk kinesiologi Pendling Polaritetsterapi Politisk terapi Polynesisk cirkulationsmassage Postural Integration Prayer Counselling Primalterapi Psykisk massage Psykodrama Psykohygienisk träning Psykomuskulär befrielseterapi Psykosyntes Psykotoni Purification Rundown Qi gong Quodoushka Radiestesi Radikalpsykiatri Radionik Radix Intensive Rayid-metoden Realitetsterapi Rebalancing Rebirthing Reflexologi Reichiansk terapi Reiki Reinkarnationsterapi Religiös healing Rolfing Rosen-metoden Schüsslers vävnadssalter Shamanism Shiatsu Shin-Shin Toitsu Do Silva Mind Control Socioanalys Spiralmassage Spädbarnsmassage STAR Symboldrama Tai Chi Chuan Tandreflexologi Tao-Key Thaimassage THX Tibetansk medicin Trager-massage Transaktionsanalys Transpersonell terapi Vakuumterapi Vega-test Venpumpterapi Vita Florum Vitamin- och mineralterapi Yoga Zonterapi Ädelstensterapi Öronakupunktur Örtmedicin