Följ oss på facebook
Alternativmedicin
Svenska

Ayurvedisk medicin

Ayurvedisk medicin
Ayurvedisk medicin
Övergripande information om ayurvediska medicin - ayurveda

Den indiska ayurvediska medicinen, ayurveda omfattar metoder för såväl hälso- som sjukvård. Målet är att få hela människan - kropp, psyke och ande - balans.

I Indien existerar flera traditionella system för hälso- och sjukvård och andlig utveckling sida vid sida: unani, siddha, ayurveda, yoga m.fl. (För bakgrundsinformation se Indisk filosofi och medicin i del I.) I Sverige är framför allt yoga, men på senare tid även ayurveda representerat.

Den ayurvediska medicinen används här i landet hittills enbart som hälsovård. Systemet har introducerats av TMrörelsen (transcendental meditation). Den ayurveda som förekommer här har återupplivats resp. vidareutvecklats av TM-rörelsens ledare Maharishi Mahesh Yogi, som grundat ett centra för ayurvedisk medicin i Noida, norr om New Delhi.
Den ayurvediska medicinen uppstod i Indien ca 2 500 år f.Kr. Ayu är sanskrit och betyder liv, veda betyder kunskap. Ayurveda kan betecknas som vetenskapen om livet.

Den indiska veda-filosofin hävdar att varje människa har förmågan att nå vetskap om att det innersta jaget står i förbindelse med alla naturlagar. När människan upplevt detta så lever hon spontant ett liv i hälsa och glädje. Vägen mot denna personliga erfarenhet beskrivs bl.a. i upa-veda och upanga-skrifterna; ayurveda är en av de fyra upavedas.
Den ayurvediska medicinen utgår från ett helhetsperspektiv på människan: hon är ett enda väsen, där kropp, psyke och ande bildar en helhet. Människan ses i ett biologiskt, psykologiskt, socialt och metafysiskt perspektiv. Allt måste vara i balans för att fungera bra – det gäller såväl den inre som yttre miljön. Den ayurvediska medicinen intresserar sig i första hand för människan; sjukdomen kommer i andra hand. Målet är att återställa balansen inte bara i syfte att läka sjukdomar, utan även uppnå den perfekta hälsan. Ordet hälsa – swastha – betyder att ”vara förankrad i självet”. Den ayurvediska medicinen är främst inriktad på att förebygga sjukdomar.

Den teoretiska basen i den ayurvediska medicinen är mycket omfattande och komplex, och här skall endast ett fåtal grundläggande begrepp tas upp.

I Indien och ayurveda talas om fem grundprinciper eller element (pancha-bhuta) - eter, luft, eld, vatten och jord som manifesterar sig i kroppen som tre grundläggande principer, tridosha. I grova drag går den ayurvediska medicinen ut på att skapa balans mellan de tre doshas: vata, pitta och kapha. Dessa doshas betecknar även fysiologiska konstitutioner eller kroppstyper. Varje individ har alla tre doshas i sig, men en eller ett par av dem kan dominera; sammanlagt finns 10 möjliga kroppstyper med olika kombinationer av vata, pitta och kapha. En persons grundkonstitution kallas för dennes prakriti.

Doshas styr alla fysiska och psykiska processer i organismen. Nedan listas några typiska egenskaper för de olika doshas samt vad de förknippas med.

Vata Pitta Kapha
Eter- och Eld- och Jord-och vattenelementen
luftelementen vattenelementen
Dynamik Värme Styrka
Rörelse Hjärta Energi
Cirkulation Ämnesomsättning Struktur
Andning Perception Stabilisering
Kyla Intelligens Kyla
Nervimpulser Snabbhet Långsamhet
Motoriska funktioner Ackumulering
Viljemässiga Leder de andra
handlingar doshas

Enligt den ayurvediska medicinen bestämmer den individuella konstitutionen sjukdomsbenägenheten. Således tenderar t.ex. en person med vata-konstitution att få vata sjukdomar. Sjukdomar klassificeras bl.a. enligt ursprung/ orsak, lokalisation och dosha.

I ayurveda intar hjärtat en särställning: det anses vara sätet för ett nätverk av kanaler i kroppen som leder de vitala ”kroppsvätskorna”. Hjärtat anses även vara själens boning.
Diagnos ställs på olika sätt. Patientens konstitutionella och temporära tillstånd analyseras med hjälp av bl.a. grundlig utfrågning, observation, pulsdiagnostik (nadi vigyana), palpation, ögondiagnostik, dofter m.m. En metod heter marma och innebär bl.a. att läkaren trycker på vissa punkter på kroppen, sammanlagt 108 stycken, för att notera eventuella reaktioner som indikerar en störning eller skada någonstans. Enligt uppgift lär dessa punkter överensstämma med kinesiska akupunkturpunkter.

Vilken behandling som ges beror på problemets natur:
A. Om den mentala aspekten dominerar rekommenderas ofta meditation; Maharishi rekommenderar TM. Genom att i vaket tillstånd fokusera uppmärksamheten kan en djup vila uppnås, som kan medföra ökad samordning mellan medvetande, kropp och omgivning.

B. Om det är den fysiska aspekten som dominerar ordineras ofta diet, utrensning av slaggämnen i kroppen genom exempelvis lavemang eller olika örtpreparat för att stimulera kroppens immunförsvar.

C. Om beteendet är den dominerande aspekten ges råd om personlig hygien, dagsrutiner etc. för att främja en återknytning till dygnets och naturens rytmer.

D. Om det är individens förhållande till sin omgivning som dominerar rekommenderar Maharishi en särskild meditationsteknik (TM-Siddhi-tekniken) för att påverka det ”förenade fält”som alla individers medvetande anses vara en del av och som utgör ett kollektivt medvetande (se Meditation, TM).

Ett terapeutiskt system inom ayurveda som utgår från ovan nämnda fysiologiska aspekt är Panchakarma, de fem handlingarna. Karma betyder här en särskild handling för att driva ut föroreningar ur kroppen och balansera doshas.

Panchakarma innefattar bl.a. oljemassage, ångbad, laxering och dietföreskrifter.
Ett system för kosttillskott heter Rasayana. Det syftar främst till att stärka kroppens immunförsvar.
Ayurveda innefattar även en rad rekommendationer för livets alla områden, t.ex. vad gäller diet, sömn, etiska regler etc.

Nedan följer några andra exempel på behandling och utbildning som redovisas på alternativmedicin; Affirmationer Airmassage Akupressur Akupunktur Alexander-tekniken Analytisk trilogi Antroposofisk medicin Applied Kinesiology Applied Physiology Aromaterapi Aston-massage Auriculoterapi Autogen träning Bachs blomstermedicin Bates seendeträning Baunscheidt-metoden Bildterapi behandling Bildtolkning Bindvävsmassage Bio Harmony Biodynamisk terapi Bioenergetik Biofeedback Biokinesiologi Bioklimatologi Biologisk medicin Biopati Body Harmony Body-Learning Bowenterapi Chakrabalansering Counselling Cranio-Sacral Terapi Dansterapi Dianetik Djupterapi Do-In Doftterapi EFB-metoden Elektroterapi Encounterterapi Enderlein-metoden Energimassage Enlightenment Intensive Essential Integration Est Eutoni Feldenkrais-metoden Floating Färgterapi Gestaltterapi Hawaiansk tarmrening Healing Healing Touch Hellerwork Hemi-synk Holotropisk terapi Homeopati Humorterapi Hydroterapi Hypnoterapi Håranalys Identitetsterapi Inner massage Integrativ primalterapi Intuitiv massage Irisdiagnostik Jin Shin Do Jin Shin Jyutsu Jonterapi behandling Jungiansk terapi Kerstin Lindes rörelseträning Ki-träning Kinesisk diagnostik Kirlian-fotografering Kiropraktik Klassisk massage Konstterapi Koppning Kostterapi Kristallterapi Kroppsbalansering Kroppsorienterad psykoterapi Kvantterapi Laserterapi Ledin-metoden Lerbehandling Livsenergiterapi Ljudbehandling Ljusbehandling Logoterapi Lomi-Lomi-metoden Longering Loving Relationships Training Lymfdränage Lüschers färgtest M.A.C. Kinesiology Magnetterapi Mahikari Makrobiotik Meditation Mensendieck-träning Meridianmassage Metamorphic Moxibustion Musikterapi Muskulering Naprapati Nasal reflexterapi Naturopati Neuro-Linguistic Programming Oljebehandling Organismisk psykoterapi Ortobionomi Osteopati Pedagogisk kinesiologi Pendling Polaritetsterapi Politisk terapi Polynesisk cirkulationsmassage Postural Integration Prayer Counselling Primalterapi Psykisk massage Psykodrama Psykohygienisk träning Psykomuskulär befrielseterapi Psykosyntes Psykotoni Purification Rundown Qi gong Quodoushka Radiestesi Radikalpsykiatri Radionik Radix Intensive Rayid-metoden Realitetsterapi Rebalancing Rebirthing Reflexologi Reichiansk terapi Reiki Reinkarnationsterapi Religiös healing Rolfing Rosen-metoden Schüsslers vävnadssalter Shamanism Shiatsu Shin-Shin Toitsu Do Silva Mind Control Socioanalys Spiralmassage Spädbarnsmassage STAR Symboldrama Tai Chi Chuan Tandreflexologi Tao-Key Thaimassage THX Tibetansk medicin Trager-massage Transaktionsanalys Transpersonell terapi Vakuumterapi Vega-test Venpumpterapi Vita Florum Vitamin- och mineralterapi Yoga Zonterapi Ädelstensterapi Öronakupunktur Örtmedicin

Sök efter terapeuter på alternativmedicin.se som arbetar med ayurvedisk medicin - ayurveda

OBS! Var uppmärksam på att all information och förmedling via alternativmedicin.se aldrig ska användas istället för behandling av legitimerad läkare eller annan professionell medicinsk rådgivning. Oavsett besvär uppmanar vi dig att alltid först söka läkarhjälp. Barn under 8 år får inte behandlas med kosttillskott eller alternativ behandling.